Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Levon. KOMPENSACIJA KAIP ĮMOKOS Į NUKENTĖJUSIŲ NUO NUSIKALTIMŲ ASMENŲ FONDĄ TIKSLAS

Straipsnyje analizuojama 2000 metais Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinta baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Atskleidžiamas šios baudžiamojo poveikio priemonės kompensacinis tikslas bei reikšmė valstybinei smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo sistemai.

Back to top button