Nr. 108 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Endrijaitis. FINANSINĖS APSAUGOS IR AUDITO TEISINIS REGULIAVIMAS KAIP VIEŠŲJŲ FINANSŲ TEISĖS INSTITUTAS

Back to top button