Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Shafalovich. KAI KURIE ŠIUOLAIKINIO LAISVĖS TEISĖJE SUVOKIMO ASPEKTAI

Kitaip nei filosofinė (moralinė ir religinė), laisvės psichologinė ir teisinė pusė yra menkai ištirta. Šis straipsnis skiriamas šiai spragai užpildyti. Straipsnio autorė apibūdina laisvės teisėje ir asmens laisvės skirtumą, atskleidžia jų būdingus bruožus, taip pat pagrindžia subjektinės teisės ir laisvės teisėje atskyrimo kriterijų.

Back to top button