Nr. 118 (2021)

I. Jarukaitis; M. Morkūnaitė. TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO PRINCIPAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS RAIDOS KONTEKSTE

Straipsnyje analizuojami teismų nepriklausomumo principo reikšmė, turinys ir jo užtikrinimas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio, Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Tiriant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos raidą vertinama šių nuostatų tarpusavio sąveika.

Back to top button