Nr. 121 (2022)

A. Juozapavičius; E. Leonaitė. PROCEDŪRINIAI ĮRODYMŲ LEISTINUMO ASPEKTAI BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Straipsnyje nagrinėjami skirtingi įrodymų leistinumo vertinimo modeliai procedūriniu aspektu, atskleidžiami Lietuvoje taikomo modelio bruožai ir trūkumai bei teikiama jo tobulinimo pasiūlymų.

Back to top button