Nr. 114 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

I. Michailovič. SMURTINIO ELGESIO KAITOS SVARBA UŽKERTANT KELIĄ SMURTUI ARTIMOJE APLINKOJE

Straipsnyje analizuojama darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje svarba, užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje. Remiantis tarptautiniais standartais ir atliktu empiriniu tyrimu pabrėžiamas smurtinės elgsenos kaitos būtinumas, mokant smurtautojus elgtis nenaudojant smurto, keičiant smurtinės elgsenos modelius.

Back to top button