Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Rudauskienė. APLINKOS TEISĖS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS KAIP PAGRINDAS PAŠALINTI TIEKĖJĄ IŠ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LIETUVOJE

Straipsnyje nagrinėjamos tiekėjų pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūrų dėl aplinkos teisės reikalavimų pažeidimo reguliavimo ir taikymo problemos Lietuvoje. Atskleidžiama pašalinimo iš viešųjų pirkimų dėl aplinkos teisės reikalavimų pažeidimo paskirtis, samprata, turinys, apibrėžiamos taikymo sąlygos, atvejai ir galimybės bei analizuojami taikymo pagrindai ir ribos.

Back to top button