Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Klich. NETEISĖTAI GAUTŲ ELEKTONINIŲ ĮRODINĖJIMO PRIEMONIŲ CVILINIAME PROCESE LEISTINUMAS

Remiantis Lenkijos proceso teise, neteisėtai gautų įrodymų, vadinamų nuodingo medžio vaisiais, naudojimo leistinumas vis dar neišspręstas klausimas. Autorė savo darbe sutelkia dėmesį į tuos įrodymus, kurie vis dažniau yra įrodinėjimo procedūrų dalykas, pažymi, kad tai daugiausia susiję su privačių pokalbių, vykstančių naudojant pasiuntinius ir bendruomenės portalus, turiniu, skambučių įrašais ir telefono sąskaitomis, duomenimis iš mobiliųjų telefonų arba vadinamųjų spausdinimo ekranų, kurie dažnai gaunami neteisėtai, trikdant kito asmens privatumą.

Back to top button