Nr. 126 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

T. Lukošius. VIDURAMŽIŲ BAŽNYČIOS PROCESO TEISĖ (ORDO IUDICIARIUS) KALTINAMOJO TEISĖS Į TINKAMĄ TEISMO PROCESĄ KONTEKSTE

Straipsnyje nagrinėjama bažnytinių teismų proceso teisės ordo iudiciarius raida XII a. vid. – XIII a. pab. laikotarpiu. Žvelgdamas iš kaltinamojo teisės į tinkamą teismo procesą perspektyvos, autorius siekia atskleisti ordo iudiciarius formavimosi aplinkybes ir pagrindinius bruožus etapais, kuomet bažnyčios teismuose buvo taikomi skirtingi – rungimosi ir inkvizicinis – proceso modeliai.

Back to top button