Nr. 121 (2022)

G.Valickas; G. Švedas; K. Vanagaitė; D. Barysė. COVID-19 PANDEMIJOS PIRMOS BANGOS METU LIETUVOJE TAIKYTŲ DRAUGIMŲ VERTINIMAS

Straipsnyje analizuojama, kaip tyrimo dalyviai (n = 331) pirmos koronaviruso pandemijos bangos metu vertino taikomus ribojimus ir draudimus, atsakomybę ir bausmes už jų nesilaikymą, suvoktą žmonių elgesio pandemijos metu teisingumą, taip pat jų pateiktų vertinimų, savijautos ir sociodemografinių charakteristikų sąsajos.

Back to top button