Nr. 121 (2022)

G. Lastauskienė. ISTORINIO TEISINGUMO BYLŲ SPRENDIMAI: KAIP LIETUVIAI GYNĖ SAVO “GENTĮ”

Straipsnyje keliama teisės ir įstatymo skirties problema, iškylanti keičiantis teisinėms santvarkoms ar įvykus kitokiems esminiams socialiniams pokyčiams. Nagrinėjama su istorinio teisingumo bylomis susijusi teisės doktrina ir teismų praktika, aptariant Vokietijos ir Lietuvos pavyzdžius. Tiriamas Lietuvoje įgyvendintas asmenų, bendradarbiavusių su sovietų okupantais ir prisidėjusių prie pasipriešinimo jiems judėjimo dalyvių naikinimo, nubaudimo modelis, atskleidžiant jo kaitai turėjusius įtakos veiksnius.

Back to top button