Nr. 122 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Doržinkevič. ANTI SUIT INJUNCTION SAMPRATA IR TAIKYMAS EUROPOS SĄJUNGOS VASTYBIŲ NARIŲ IR LIETUVOS CIVILINIAME PROCESE

Straipsnyje analizuojama anti suit injunction samprata, ištakos ir taikymo galimybės. Autorius analizuoja anti suit injunction taikymo galimybes Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir kai kurių valstybių narių – Vokietijos ir Prancūzijos teismų praktikoje. Įvertinus kitų valstybių teismų praktikos pavyzdžius, pateikiamas anti suit injunction taikymo galimybių Lietuvos teismų praktikoje teisinis vertinimas.

Back to top button