Nr. 114 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

O. Shevchenko. AUTOMATIZUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYMAS: CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS REGLAMENTAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE

Šio straipsnio tikslas – pasiūlyti automatizuotų transporto priemonių (ATP) civilinės atsakomybės reglamentavimą Europos Sąjungos dimensijoje atsižvelgiant į sukurtą automatizuotų transporto priemonių valdymą ES vidaus rinkoje.

Back to top button