Nr. 114 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Dobrovolskis. MOKESČIŲ SLĖPIMO KRIMINALIZAVIMAS ULTIMA RATIO PRINCIPO KONTEKSTE

Šiame straipsnyje yra įvertinama baudžiamosios atsakomybės, kaip griežčiausios priemonės (lot. ultima ratio), principo reikšmė kriminalizuojant naujas nusikalstamas veikas. Taip pat pasitelkiant nacionalinio ir tarptautinio teisinio reglamentavimo, teismų praktikos ir baudžiamosios teisės doktrinos įtvirtintus kriminalizavimo kriterijus vertinamas mokesčių slėpimo kriminalizavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Back to top button