Nr. 121 (2022)

D. Murauskas. KONSTITUCIJOS AIŠKINIMO ŠALTINIAI: MINKŠTOSIOS TEISĖS (SOFT LAW) VIETA

Straipsnyje nagrinėjama minkštosios teisės (soft law) vieta tarp Konstitucijos aiškinimo šaltinių. Svarstoma Lietuvoje susiklosčiusi situacija, teisėtyroje dominuojant „gyvosios konstitucijos“ pagrįstam požiūriui į Konstitucijos aiškinimą. Aptariama alternatyvios doktrinos – originalizmo – prasmė ir galimybė ja remiantis aiškinti Konstituciją. Abejojama dėl kai kurių „gyvosios konstitucijos“ supratimu pagrįstų įžvalgų dėl minkštosios teisės reikšmės Konstitucijai aiškinti.

Back to top button