Nr. 119 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Levon; D. Valančienė. AR PASAULINĖS KOSMETINĖS CHIRURGIJOS TEISINĖS PROBLEMOS APLENKIA LIETUVĄ?

Šiame straipsnyje atliekamas kai kurių kosmetinės chirurgijos teisinių problemų ir jų apraiškų teisės mokslo straipsniuose empirinis tyrimas užsienyje ir Lietuvoje. Straipsnyje analizuojama, ar kosmetinės chirurgijos teisinės problemos, kurios yra analizuojamos autoritetingų duomenų bazių Scopus ir Clarivate analytics mokslo straipsniuose, yra susijusios su kosmetinės chirurgijos teisinėmis problemomis, kurios yra analizuojamos autoritetinguose Lietuvos teisės mokslo žurnaluose ir Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) esančiuose mokslo straipsniuose.

Back to top button