Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

T. Varapnickas. GALIMAI PADARYTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS PAAIŠKĖJIMO ARBITRAŽE TEISINIAI PADARINIAI

Straipsnyje analizuojamos arbitražo teismo, nuolatinės arbitražo institucijos bei nacionalinio teismo teisės ir pareigos, nustačius, kad galimai padaryta nusikalstama veika ir arbitražu bandoma ją paslėpti ar legalizuoti. Taip pat vertinama, ar tokiu atveju minėti subjektai turi kompetenciją imtis atitinkamų priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai veikai įteisinti, taip pat tai, ar yra pareiga apie savo įtarimus pranešti teisėsaugos institucijoms.

Back to top button