Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Irmantas Jarukaitis. VIDAUS RINKOS LAISVIŲ IR PAGRINDINIŲ TEISIŲ SANTYKIS EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOJE

Straipsnyje analizuojamas Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių ir pagrindinių teisių apsaugos santykis. Tiriama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo formuota praktika ir pokyčiai, kuriuos šioje srityje įnešė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Back to top button