Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Bagdonaitė. EUROPOS SOCIALINIŲ PARTNERIŲ SUSITARIMŲ PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TEORINĖS PRIELAIDOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Straipsnyje nagrinėjamas Europos socialinių partnerių susitarimų perkėlimas į nacionalinę teisę. Pirmiausia tiriama šių susitarimų genezė Europos Sąjungos ekonominės ir socialinės politikos kontekste bei pateikiama jų turinio esmė. Tyrime siekiama nustatyti nagrinėjamų autonominių bendrųjų susitarimų, sudarytų Europos socialinių partnerių, tinkamo perkėlimo į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę teorines prielaidas bei įvertinti jų praktinį įgyvendinimą, remiantis tam tikrų ES valstybių narių patirtimi.

Back to top button