Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

N. Lyutov. NEAIŠKUS DARBO SANTYKIŲ APIBRĖŽIMAS RUSIJOJE: TEISMŲ PRAKTIKA DĖL BENDROSIOS IDĖJOS IR KAI KURIŲ NETIPINIŲ DARBO FORMŲ

Pastarųjų dešimtmečių Rusijos darbo teisės transformacija rodo aiškią diferenciacijos ir susiskaidymo tendenciją, kai nuolat daugėja specialiųjų normų, apimančių specifinius (netipinius) darbo santykių tipus. Tuo pat metu šiuolaikinė darbo teisė atspindi tik kai kurias neseniai pasirodžiusias užimtumo formas, tokias kaip laikinųjų agentūrų darbas ar nuotolinis darbas. Straipsnyje nagrinėjama darbo santykių definicijos ir kai kurių netipinių užimtumo formų problematika.

Back to top button