Nr. 111 (2019)

M. Maksimaitis. PENKI OKUPACIJOS DEŠIMTMEČIAI ŠIMTAMETĖJE LIETUVOS TEISĖS RAIDOS PANORAMOJE

Straipsnyje mėginama apibendrinti sovietmečio Lietuvos teisės mokslo raidos praradimų (ir pasiekimų) rezultatus ir pasvarstyti apie išliekamąją šių rezultatų reikšmę.

Back to top button