Nr. 127 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Juzikienė. ŽEMĖS SERVITUTO STATINIUI NAUDOTI TEISINIO KVALIFIKAVIMO IR TAIKYMO PROBLEMOS: ŽEMĖS SERVITUTO STATINIUI NAUDOTI TEISINIO KVALIFIKAVIMO IR TAIKYMO PROBLEMOS

Straipsnyje analizuojamos žemės servituto statiniui naudoti teisinio kvalifikavimo ir taikymo problemos. Keliamos abejonės dėl servituto instituto tinkamumo ginčams tarp skirtingų žemės sklypo ir statinio savininkų spręsti. Analizuojamas skirtingais pagrindais nustatyto žemės servituto statiniui naudoti apimties ir kompensacijos apskaičiavimo skirtumų pagrįstumas. Teikiami siūlymai dėl straipsnyje iškeltų problemų sprendimo, analizuojamos teisinio perkvalifikavimo galimybės ir teisiniai padariniai.

Back to top button