Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Tūbaitė-Stalauskienė. MAŽIEJI PALYDOVAI: NACIONALINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS

Šiame straipsnyje analizuojamas veiklos kosmose, o ypač veiklos, susijusios su mažaisiais palydovais, reglamentavimas. Jo tikslas yra išanalizuoti tarptautinius teisės aktus šioje srityje ir aptarti galimą veiklos kosmose reglamentavimą Lietuvoje. Straipsnis suskirstytas į du skyrius. Pirmame skyriuje pateikiama glausta atitinkamų tarptautinės teisės aktų apžvalga ir aptariami svarbiausi aspektai, susiję su veiklos kosmose autorizavimu, registracija, atsakomybe už kosmoso objektų sukeltą žalą, mažųjų palydovų veiklos draudimu ir kosmoso taršos mažinimu. Antrame skyriuje analizuojamas veiklos kosmose reglamentavimo Lietuvoje poreikis ir klausimai, į kuriuos derėtų atsižvelgti siekiant užtikrinti nacionalinio reg­lamentavimo ir mažųjų palydovų veiklos skatinimo pusiausvyrą. Be to, jame pateikiamas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl nacionalinės veiklos kosmose skatinimo ir nacionalinio kosmoso objektų registro įsteigimo projektas.

Back to top button