Nr. 110 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Valuta. ATSKIROSIOS NUOMONĖS INSTITUTAS LIETUVOS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS PROCESE: RAIDA IR TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Straipsnyje tiriamas atskirosios nuomonės institutas. Tyrime koncentruojamasi į konstitucinės justicijos proceso atskirosios nuomonės instituto teisėkūros raidą, jos pagrindinius aspektus ir kilusias problemas. Taip pat kritiškai vertinamas galiojantis atskirosios nuomonės instituto teisinis reguliavimas ir pateikiama tobulinimo siūlymų. Teigiama, kad atskirosios nuomonės visada turėtų būti publikuojamos ir viešinamos kartu (toje pačioje formoje ir tuo pačiu metu) su teismų baigiamaisiais aktais.

Back to top button