Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Miranda Borusevičiūtė. ORIGINALIZMO KAIP KONSTITUCIJOS INTERPRETAVIMO TEORIJOS ŠIANDIENOS IŠŠŪKIAI

Straipsnyje analizuojamas originalizmas, kuris yra oponuojanti „gyvajam“ konstitucionalizmui konstitucijos interpretavimo teorija, pristatomi ir vertinami originalizmo pagrindiniai argumentai dėl to, kaip turėtų būti interpretuojama konstitucija, taip pat jų trūkumai. Tai yra svarbu norint pradėti kurti savas konstitucines teorijas, kurios atlieptų Europos statutinės teisės tradicijos kontekstą. Straipsniu nesiekiama ieškoti galimybių originalizmo argumentus panaudoti aiškinant Lietuvos Respublikos Konstituciją, tai būtų fundamentali klaida.

Back to top button