Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Jarusevičius. AR PAGRĮSTAI VERSLO SPRENDIMO TAISYKLĖ PRISKIRIAMA PREZUMPCIJOS KATEGORIJAI?

Straipsnyje nagrinėjama, ar pagrįstai verslo sprendimo taisyklė teismų praktikoje priskiriama prezumpcijos kategorijai. Taip pat atskleidžiami kriterijai, kurie nulemia teisės normos priskyrimą prezumpcijos kategorijai. Nustatytų kriterijų kontekste vertinama, ar verslo sprendimo taisyklė atitinka tokius kriterijus.

Back to top button