Nr. 119 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Prapiestis; G. Švedas; D. Prapiestis. TEISĖKŪRA IR KONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA LIETUVOS RESUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO SPECIALIOSIOS DALIES KLAUSIMAIS

Straipsnyje analizuojamos teisėkūros, koreguojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatas, tendencijos, taip pat nagrinėjama konstitucinė jurisprudencija, kurioje buvo tiriama atskirų Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatų atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų reikšmė baudžiamajai teisėkūrai.

Back to top button