Nr. 116 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Totoraitis. INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TIEKĖJO TEISĖ REIKALAUTI VARTOTOJUI SUTEIKTŲ NUOLAIDŲ SUTARTIES NUTRAUKIMO ANKSČIAU TERMINO ATVEJU

Darbe analizuojama Lietuvos interneto prieigos paslaugų teikėjų sutartyse siūlomos nuolaidos vartotojams ir šių nuolaidų teisinis kvalifikavimas Ryšių reguliavimo tarnybos bei teismų praktikoje. Straipsnyje keliamas klausimas, ar tokios nuolaidos nėra paslėptos netesybos.

Back to top button