Nr. 116 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Nekrošius, V. Vėbraitė, I. Izarova, Y. Prytyka. TEISINĖS, SOCIALINĖS IR KULTŪRINĖS SĄLYGOS AGS FORMŲ PLĖTRAI LIETUVOJE IR UKRAINOJE

Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) mechanizmas apima kelias skirtingas procedūras, kurios leidžia šalims išspręsti savo ginčą ne teismo sprendimo pagalba, kai joms padeda kvalifikuotas nešališkas asmuo. Arbitražas ir mediacija yra populiariausi alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Šiame straipsnyje* analizuojamos teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos būtent arbitražo ir mediacijos plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje.

Back to top button