Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

P. Gruodis. MOKESTINĘ ATSAKOMYBĘ SUNKINANČIŲ APLINKYBIŲ REGLAMENTAVIMO ATITIKTIS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Straipsnyje yra pateikiama Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 140 straipsnio 4 dalies nuostatų, įtvirtinančių atsakomybę už mokesčių įstatymų pažeidimus sunkinančių aplinkybių sąrašą, analizė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos aspektu. Tyrimo rezultatai apibendrinami pateikiant išvadas ir siūlomo teisinio reguliavimo tobulinimo rekomendacijas.

Back to top button