Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

S. Bronušienė. TAIKYTINA TEISĖ TARPTAUTINIO PAVELDĖJIMO BYLOJE

Nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d. ES valstybėse narėse, išskyrus Daniją, JK ir Airiją, yra taikomas reglamentas Nr. 650/2012, nustatantis jurisdikcijos, taikytinos teisės parinkimo, teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų pripažinimo ir vykdymo taisykles bei Europos paveldėjimo pažymėjimą tarptautinio paveldėjimo bylose. Kadangi ES valstybių narių materialioji paveldėjimo teisė turi nemažai skirtumų, tarptautinio paveldėjimo atveju yra svarbu nustatyti taikytiną teisę ne tik jau atsiradusiems paveldėjimo santykiams, bet dar ir palikėjui gyvam esant planuojant savo nuosavybės pomirtinį paskirstymą. Straipsnyje aptariamos taikytinos teisės nustatymo taisyklės iki reglamento Nr. 650/2012 taikymo pradžios ir reglamentu įtvirtinti tokie pokyčiai: paveldėjimo vieningumo principas, bendras jungiamasis kriterijus – palikėjo paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta ir galimybė pačiam palikėjui pasirinkti taikytiną teisę (profesio iuris). Taip pat straipsnyje yra analizuojamas paveldėjimui taikytinos teisės turinys, jo santykis su kitais susijusiais klausimais ir juos reglamentuojančiais teisės instrumentais bei naujausia ESTT praktika. Šio straipsnio tikslas – atskleisti taikytinos teisės nustatymo tarptautinio paveldėjimo bylose pokyčius bei jų naudą ir iššūkius suinteresuotoms šalims.

Back to top button