Nr. 114 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Juozapavičius. SPECIALUSIS LIUDYTOJAS – TARP LIUDYTOJO IR ĮTARIAMOJO?

Straipsnyje analizuojamas BPK 80 straipsnio 1 punkto, 82 straipsnio 3 dalies reguliavimas, pagal kurį asmuo jo sutikimu gali būti apklausiamas apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, taikant liudijimo ypatumus – kaip specialusis liudytojas. Atskleidžiant tapimo specialiuoju liudytoju faktinį pagrindą, jo teisinį statusą, mėginama atsakyti į klausimus, ar esama baudžiamojo proceso teisės subjektų sistema pateisina šio subjekto egzistavimą ir ar apskritai šis teisinis reguliavimas pasiteisino.

Back to top button