Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Machovenko. TEISINIŲ PAPROČIŲ TAIKYMAS LIETUVOJE 1918–1940 M.

Straipsnyje remiantis teisės normomis, teismų praktika ir mokslo doktrina nustatomas teisinių papročių reikšmingumas Lietuvoje 1918–1940 metais: apibūdinami teisiniai papročiai in status quo res erant ante bellum, t. y. nurodoma, kurioms socialinėms grupėms ir kokia apimtimi buvo taikyti papročiai Lietuvoje pagal Rusijos imperijos teisę; atskleidžiama konstitucinės nuostatos dėl prieš karą galiojusios teisės recepcijos reikšmė teisiniams papročiams; apibūdinama įstatymų leidėjo politika dėl teisinių papročių, įstatymų nustatytos papročių taikymo ribos ir įstatymų leidybos šiuo klausimu tendencijos.

Back to top button