Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Mickevičiūtė. PREKYBOS POVEIKIU KRIMINALIZAVIMAS LIETUVOJE

Straipsnio tikslas – atskleisti prekybos poveikiu kriminalizavimo raidą Lietuvoje. Šiame straipsnyje, remiantis baudžiamaisiais įstatymais, galiojusiais skirtingais laikotarpiais Lietuvoje, atskleidžiamos prekybos poveikiu kriminalizavimo ištakos, ribos ir pokyčiai.

Back to top button