Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

L.Timofieieva. BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PRINCIPAI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija) tapo svarbia Ukrainos ir kitų šalių baudžiamosios teisės doktrinai ir praktikai. Tačiau Ukrainos teisės aktuose ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTK) praktikoje Konvencijos nuostatos gali būti aiškinamos skirtingai. Straipsnio tikslas – suderinti nacionalinę baudžiamąją teisę su EŽTK tarptautiniais standartais ir praktika. Straipsnio dalykas yra baudžiamosios teisės esmė EŽTK praktikoje.

Back to top button