Komentarai

N. Gaubienė. Modernus vykdymo procesas=sėkmingai apgintos teisės

Tinkamai ir efektyviai apgintos teisės yra visuomenės pažangos, pagarbos žmogui išraiška. Šiuolaikiniame pasaulyje teisinė sistema dėl technologinio progreso, skaitmenizacijos susiduria su begale iššūkių. Tinkamai apginti asmens teises nėra paprasta. Todėl šiandien būtina atkreipti dėmesį į vieną reišmingiausių teisės srities stadijų – vykdymo procesą. Nuo jo efektyvumo priklauso, ar tinkamai bus įgyvendintas teismo sprendimas, vadinasi, ar sėkmingai veiks visa teisinė sistema. Vykdymo procesas yra garantija, kad teismo sprendimas – ne deklaratyvus dokumentas, bet reali galimybė asmenims siekti žalos atlyginimo, pasinaudoti priklausančiomis teisių gynimo priemonėmis. Paprasčiau tariant, vykdymo procesas užpildo spragą tarp teismo sprendimo ir realaus jo įgyvendinimo.

Be veiksmingos vykdymo sistemos teismų sprendimai liktų tik teoriniai dokumentai,  nekeičiantys realybės teisingumo atkūrimo link. Veiksmingas vykdymo procesas asmenims suteikia ne tik teisingumo ir užtikrintumo jausmą, bet ir atgraso nuo įsipareigojimų nevykdymo bei skatina vykdyti teismo sprendimus. Be to, vykdymo procesas atlieka esminį vaidmenį išlaikant teisinės sistemos patikimumą ir teisėtumą. Jei teismo sprendimai nėra veiksmingai vykdomi, pakertamas visuomenės pasitikėjimas teismais bei įstatymų viršenybe.

Popierinis darbas eikvoja laiką

Didžiulį potencialą spręsti esančias problemas ir pagerinti bendrą teisinės sistemos veiksmingumą  turi skaitmeninės transformacijos įgyvendinimas.  Naudodamos technologijas teisinės institucijos supaprastintų procesus, dirbtų efektyviau bei užtikrintų greitą teismo sprendimų vykdymą. Naudojant  technologinę pažangą, pavyzdžiui, automatizavimą, duomenų analizę ir debesų kompiuteriją, dirbtinį intelektą, blokų grandines, skaitmeninė transformacija siūlo daug žadančių sprendimų vykdymo procedūroms supaprastinti, mažinti kliūtis ir optimaliai naudoti išteklius. Iš esmės galima sutikti, kad vykdymo proceso skaitmeninė transformacija pagerina visą teisinės sistemos efektyvumą ir veiksmingumą.

Lietuvoje pasiekta gana aukšto lygio skaitmenizacija, palyginti su kitomis šalimis, kuriose dauguma vykdymo procedūrų vis dar susijusios su popieriniais resursais. Žinia, tam reikia daug laiko ir neišvengiama žmogiškų klaidų. Fizinių dokumentų tvarkymas, bylos eigos stebėjimas ir duomenų įvedimas rankiniu būdu gali sukelti vėlavimą ir užvilkinti procesus. Skaitmeninė transformacija reiškia visapusišką skaitmeninių technologijų, strategijų ir procesų integraciją į įvairius sistemos aspektus, siekiant iš esmės pagerinti veiklą bei klientų patirtį, skatinti naujoves.

Skaitmenizacijos pliusai ir minusai

Be abejonės,  skaitmeninė transformacija turi labai daug pranašumų, tačiau yra  ir trūkumų − į šiuos atsižvelgti turėtų įstatymų leidėjai. Pakalbėkime apie skaitmeninės transformacijos įgyvendinimo pliusus ir minusus. Skaitmeninė transformacija supaprastina procesus, automatizuoja užduotis, kurios anksčiau buvo atliekamos rankomis; sumažina popierizmą, todėl padidėja veiklos efektyvumas. Savo ruožtu  greičiau ir tiksliau apdorojami duomenys, sumažėja administracinė našta, išauga bendras našumas.

Be to, skaitmeninės sistemos užtikrina skaidrumą ir atsekamumą vykdymo procesuose. Suinteresuotosios šalys gali lengvai sekti bylų eigą, susipažinti su konkrečiais dokumentais ir stebėti vykdymo metu atliekamus veiksmus. Šis skaidrumas skatina atskaitomybę ir stiprina pasitikėjimą vykdymo sistema. Skaitmeninė transformacija gali padėti sutaupyti vykdymo procese patiriamų išlaidų. Sumažinus popierizmą ir fizinį dokumentų saugojimą, vykdymo proceso subjektai gali optimaliai paskirstyti išteklius ir sumažinti administracines išlaidas.

Automatizavimas ir skaitmeninis dokumentų valdymas taip pat didina efektyvumą. Vykdymo procesuose dalyvaujančios suinteresuotosios šalys dėl skaitmeninių platformų sklandžiai bendrauja, bendradarbiauja  dalijasi informacija. Vadinasi, gerėja ir komunikacija.

Vis dėlto skaitmenizacija turi ir trūkumų. Verta paminėti, kad technologijų diegimas yra brangi ir nemažai laiko reikalaujanti veikla. Vykdymo proceso skaitmenizaciją įgyvendinančiam subjektui gali kilti iššūkių įsigyjant reikiamas technologijas, apmokant jomis naudotis ir gaunant patirties sėkmingam įgyvendinimui. Skaitmeninė transformacija kelia naujų pavojų, susijusių su duomenų rinkimu ir privatumu. Norint užtikrinti jautrios su vykdymu susijusios informacijos apsaugą ir išvengti kibernetinių grėsmių, reikia tvirtų kibernetinio saugumo priemonių ir duomenų apsaugos taisyklių.  Perėjimas prie skaitmeninių procesų gali sukelti pasipriešinimą proceso šalių, pripratusių prie tradicinių metodų.

Be to, ne visi asmenys turi vienodas galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis, − tai gali trukdyti sėkmingai diegti naujas technologijas. Maža to, skaitmeninė transformacija neįvyks be atitinkamų reguliavimo pakeitimų ir naujos skaitmeninės kultūros sukūrimo.

Kitas svarbus aspektas, kalbant apie skaitmeninę vykdymo proceso transformaciją, yra vykdymo veiksmų iš skaitmeninio turto problematika. Nesuformuotas bendras skaitmeninio turto apibrėžimas yra viena priežasčių, kodėl vykdymo veiksmai iš skaitmeninio turto vis dar lydimi didelių neaiškumų.

Dr. Neringa Gaubienė yra VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros asistentė

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Vykdymo proceso transformacija skaitmeniniame amžiuje“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0096.

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (VU TF) 2023 m. spalio 12 d. organizuoja išskirtinę tarptautinę mokslinę konferenciją „The Digital Asset Revolution: Opportunities and Challenges“. Joje pranešimus skaitys žymiausi skaitmeninio turto tyrėjai iš užsienio ir Lietuvos. Ši konferencija rengiama siejant ją su VU TF gimtadienio švente (spalio 11 d.). Konferencijos tikslas yra supažindinti mokslininkų bendruomenę bei praktikus su atliekamais moksliniais tyrimais, susijusiais su skaitmeninio turto kaip teisinės kategorijos samprata, esamu ir kuriamu reglamentavimu bei technologinių savybių nulemta specifika.

Back to top button