Teismai

LAT: bendrovės vienintelis akcininkas ir faktinis jos vadovas yra tinkamas administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 223 str. 2 d., subjektas

2022 m. vasario 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija priėmė sprendimą byloje, kurioje buvo sprendžiama dėl UAB „E.“ (bendrovė ) vadovės administracinės atsakomybės dėl bendrovės metinių ataskaitų rinkinių nepateikimo VĮ Registrų centrui (pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 223 straipsnio 2 dalį).

VĮ Registrų centras UAB „E.“ vadovei surašė administracinio nusižengimo protokolą pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį už tai, kad ji per nustatytą laiką nepateikė VĮ Registrų centrui 2018 ir 2019 metų ataskaitų. Bendrovės vadovė su tokiu sprendimu nesutiko motyvuodama tuo, kad ji nėra atsakinga už metinių ataskaitų pateikimą, nes UAB „E.“ veikla sustabdyta, o ji, kaip vienintelė UAB „E.“ akcininkė, atleido save iš bendrovės vadovo pareigų.

Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą nutraukti administracinio nusižengimo teiseną dėl nurodyto nusižengimo padarymo, konstatuodamas, kad bendrovės vadovė neturėjo pareigos pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinių. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu VĮ Registrų centro skundas buvo atmestas.

Teikdamas prašymą dėl bylos atnaujinimo, VĮ Registrų centras prašė panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir pripažinti bendrovės vadovę padarius administracinį nusižengimą. VĮ Registrų centras prašymą motyvavo tuo, kad pagal Juridinių asmenų registro duomenis, kurie yra laikomi teisingais, kol nėra nuginčyti teisme, UAB „E.“ vadovė buvo atsakinga už bendrovės metinių ataskaitų pateikimą. Tai, kad vadovės darbo santykiai su UAB „E.“ nutrūko, sprendžiant klausimą dėl jos administracinės atsakomybės, teisinės reikšmės neturi, nes juridinis asmuo negali neturėti vadovo, o kitas vadovas bendrovėje nebuvo paskirtas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija pripažino bendrovės vadovę (ir vienintelę šios bendrovės akcininkę) padarius administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, konstatuodama, kad administracinio nusižengimo protokolas jai, faktiškai kaip įmonės vadovei (įmonė nebuvo likviduota, tik buvo sustabdyta jos veikla), buvo surašytas pagrįstai. Kaip vienintelė bendrovės akcininkė, nors ir atleidusi save iš bendrovės direktoriaus pareigų, ji buvo atsakinga už bendrovės metinių ataskaitų teikimą. Panaikindama skundžiamus sprendimus teisėjų kolegija pažymėjo, kad ankstesnė teismų išvada, jog bendrovės vadovė nėra tinkamas administracinio nusižengimo subjektas, yra klaidinga. Teismai neįvertino viso reikšmingo teisingam šios situacijos vertinimui teisinio reguliavimo. Nutraukdami administracinio nusižengimo teiseną, teismai padarė esminį materialiosios teisės pažeidimą.

Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad apie tai, jog UAB „E.“ direktorė ir vienintelė akcininkė savo sprendimu atleido save iš įmonės direktoriaus pareigų, institucijai, surašiusiai šioje byloje administracinio nusižengimo protokolą, – VĮ Registrų centrui žinoma nebuvo. Byloje taip pat konstatuota, kad, sustabdžius bendrovės veiklą, ji laikytina veikiančia (bendrovė nėra likviduojama ar bankrutavusi), todėl jos vadovas turi pareigą teikti bendrovės ataskaitas. Nagrinėjamoje byloje vienintelė bendrovės akcininkė ėjo bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2008 m. iki sprendimo atleisti save iš vadovo pareigų, todėl suvokė, kokias pareigas turi sau priklausančioje įmonėje. Taigi, situacija, kai vienintelis bendrovės akcininkas ir jos vadovas atleidžia save iš pareigų ir tai laikoma vadovo atsakomybės įmonėje pasibaigimu, yra teisiškai ydinga.

Pagal susiformavusią teismų praktiką bendrovės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovės vadovui keliami rūpestingumo, atidumo ir apdairumo reikalavimai taikytini ne tik priimant verslo sprendimus, bet ir sprendžiant vadovo atšaukimo, atleidimo ir atsistatydinimo klausimus.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button