Komentarai

A. Šekštelo. LAT: arbitražo sprendimo panaikinimas neužkerta kelio to paties ginčo nagrinėti arbitraže

Dar 2018 metų rugsėjį Teise.pro portale aprašiau vieną įdomų atvejį, kuomet Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-128-370/2017 nusprendė, kad panaikinus arbitražo sprendimą, pakartotinis to paties ginčo nagrinėjimas arbitraže pagal arbitražinę išlygą negalimas. Kritikavau tokią pavojingą Lietuvos apeliacinio teismo išvadą. Džiugu, kad nepraėjus ir trims mėnesiams Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat padarė analogišką išvadą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-12-19 išnagrinėjo civilinę bylą ir nutartyje pasisakė ne tik analogišku klausimu, bet ir dėl tos pačios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-128-370/2017, kurią aš taip pat analizavau. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pritarė ir išaiškino, kad „teismui panaikinus arbitražo sprendimą, konkrečios arbitrų kolegijos ar arbitro įgaliojimai yra pasibaigę (neatsinaujina) ir jie nebegali pakartotinai nagrinėti šios bylos, nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių priimtas arbitražo sprendimas panaikintas teismo. Kartu pažymėtina, kad nėra teisinio pagrindo šių įstatymo nuostatų aiškinti plačiai, kaip reiškiančių ne tik konkrečios sudėties arbitražo teismo įgaliojimų, bet ir šalių sudaryto arbitražinio susitarimo galiojimo pabaigą“.

Kitaip tariant kasacinio teismo vertinimu, „nei iš konkrečių KAĮ nuostatų, nei iš sisteminio jų visumos aiškinimo neišplaukia išvada, jog arbitražo sprendimo panaikinimas per se užkerta kelią nuolatinei arbitražo institucijai administruoti arbitražo bylą pakartotinai po to, kai arbitražo sprendimas panaikinamas teismo“. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad „tokie padariniai galimi tais atvejais, kai nustatoma, kad, tai pačiai arbitražo institucijai organizuojant ir administruojant arbitražą, neįmanoma pašalinti priežasčių, dėl kurių pirmasis arbitražo sprendimas buvo panaikintas, ir užtikrinti tinkamo, bendruosius teisės ir arbitražo principus atitinkančio arbitražo proceso“.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškiai nurodė, kad „Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-128-370/2017 suformuluotas teisės aiškinimas, kad pakartotinis ginčo nagrinėjimas arbitraže absoliučiai negalimas, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai, yra keičiamas šioje nutartyje pateiktais išaiškinimais“.

Taigi, ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis sugrąžino arbitražo teisėje reikalingą balansą, leidžiantį pakartotinai arbitraže nagrinėti tą patį ginčą, jeigu ankstesnis arbitražo teismo sprendimas buvo panaikintas.

Albertas Šekštelo yra advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“ vyriausiasis teisininkas

 

Back to top button