Institucijos

Individualios veiklos pajamos pripažintos turto pardavimo pajamomis

Mokestinių ginčų komisija pristato pirmąjį pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su virtualios valiutos pardavimu. Pasibaigęs mokestinis ginčas parodė, kad individualią turto pardavimo veiklą įregistravęs gyventojas, įvertinus faktines aplinkybes, gali būti pripažintas ne individualios veiklos vykdytoju. Tokiu atveju gyventojo gautos virtualių valiutų pardavimo pajamos priskirtos ne individualios veiklos, o turto pardavimo (ar kitokio perleidimo nuosavybėn) pajamoms, atitinkamai pritaikant kitas apmokestinimo taisykles.

Ginčas byloje kilo, kai mokesčio administratoriaus mokestinio patikrinimo metu buvo padaryta išvada, kad gyventojo vykdyti virtualių valiutų (BTC) įgijimo ir perleidimo veiksmai neatitinka dviejų Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatytų individualios veiklos požymių (ekonominės naudos siekimo ir tęstinumo), todėl gautos pajamos turėjo būti priskirtos kito turto pardavimo pajamoms ir gyventojas turėjo sumokėti apie 400 tūkstančių eurų GPM.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023 m. birželio 14 dienos nutartyje byloje sutiko su Komisijos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo anksčiau atliktu vertinimu, kad virtualių valiutų pardavimas konkrečioje situacijoje neatitiko individualios veiklos požymių. BTC pardavimo pajamos buvo priskirtos turto pardavimo pajamoms. Svarbu paminėti, kad nagrinėtu laikotarpiu, individualios veiklos pajamos buvo apmokestinamos 5 proc. GPM tarifu, o turto pardavimo pajamos – 15 proc. GPM tarifu. Tuo pačiu teisėjų kolegija pabrėžė:

– BTC įsigijimo kaip atlygio už paslaugas būdą (,,atlygis už marketingo paslaugas neįrodo, kad BTC turtas įgytas siekiant jį investuoti, kad tas atlygis gautas kaip tęstinės Pareiškėjo individualios veiklos epizodas“) ir tai, kad vėliau virtualios valiutos buvo įgyta santykinai labai mažai;

– gyventojo individualios veiklos įregistravimo momentą (,,tik gavęs 750 BTC atlygį registravosi individualios veiklos vykdytoju“);

– BTC faktinį realizavimą, siekiant padengti nekilnojamojo turto įsigijimo ir kitas išlaidas (,,buvo konvertuoti atsiskaitymui už kitus turto objektus“).

Išnagrinėtoje byloje mokesčių administratoriui buvo pavesta iš naujo įvertinti gautų pajamų dydžio klausimą, atsižvelgiant į konkrečią BTC pardavimo dieną, momentą, nes dėl stipriai svyruojančios BTC vertės, šis momentas yra reikšmingas nustatant mokesčio bazę ir mokėtiną GPM.

Komisija primena, kad individuali veikla gali būti registruojama, kai veikla atitinka tris požymius: savarankiškumą, tęstinumą ir naudos siekimą. Tačiau GPM įstatyme yra nustatyti atvejai, kai net ir esant individualios veiklos požymiams, veikla negali būti įregistruota, t. y. kai gyventojai vykdo nekilnojamojo turto nuomos ar pardavimo veiklą arba veiklą su finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui vertybiniais popieriais.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button