Institucijos

Artėja Bendro galiojimo Europos patento sistemos įsigaliojimas

2022 m. sausio 19 d. įsigaliojo Protokolas dėl Susitarimo dėl Bendro patentų teismo (anglų k. Unified Patent Court, UPC) laikinojo taikymo. Tai reiškia, kad Bendro patento sistemoje dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės pradeda ruoštis sistemos įsigaliojimui. Laikinojo taikymo laikotarpiu bus paskirti Bendro patentų teismo teisėjai, personalas, sutvarkytos dokumentų tvarkymo, IT sistemos ir pan. Planuojama, kad laikinojo taikymo laikotarpis turėtų tęstis apie 8 mėnesius, po kurių Bendro galiojimo patento sistema įsigalios visa apimtimi.

Europos patentų tarnybos (EPT) prezidento António Campinos teigimu, po kelių mėnesių bus galima nebrangiai gauti Bendro galiojimo Europos patentą, vienodai apimsiantį visų sistemoje dalyvaujančių ES valstybių narių teritoriją. Tuomet patentų sistema taps labiau prieinama, tai leis veiksmingai remti išradimų augimą ir inovacijas, padės efektyviau spręsti tokias problemas kaip COVID pandemija, ir skatins ekonomikos augimą siekiant įveikti dabartinę krizę.

Bendro galiojimo Europos patentas ir Bendras patentų teismas yra ES priimto bendro patentų paketo, kuris papildys ir sustiprins esamą centralizuotą Europos patentų išdavimo sistemą, sudedamosios dalys. Pateikus vieną paraišką EPT ir išdavus Bendro galiojimo Europos patentą, bus suteikiama vieninga patentinė apsauga tose ES valstybėse narėse, kurios yra prisijungusios prie Bendro galiojimo patentų sistemos, todėl patentų turėtojams išradimų apsauga ir išimtinių patento savininko teisių administravimas ir gynimas bus efektyvesnis, paprastesnis ir pigesnis.

Labai svarbu ir tai, kad su šiais patentais susiję ginčai bus sprendžiami ne atskirų valstybių nacionaliniuose teismuose, bet viename specializuotame tarptautiniame teisme – Bendrame patentų teisme. Todėl vieningas patentų ginčų sprendimas padės užtikrinti teisinį tikrumą, praktikos vieningumą ir mažins patentų bylinėjimosi išlaidas.

Lietuva, nors ir nedalyvauja laikinajame taikyme, yra prisijungusi prie Bendro patento sistemos. Todėl šiai sistemai įsigaliojus visa apimtimi Bendro galiojimo Europos patentai įsigalios ir Lietuvoje, o ginčai dėl šių patentų bus sprendžiami Bendrame patentų teisme. Pažymėtina, kad Lietuva yra prisijungusi  prie šio teismo Šiaurės ir Baltijos regioninio skyriaus.

Daugiau informacijos apie Bendrą patentų teismą ir bendro galiojimo patentų sistemą galite rasti čia.

Valstybinio patentų biuro informacija

Back to top button