Institucijos

Parengtos viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių gairės

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių gaires. Parengtose gairėse pristatomi bendrieji šalies viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo vertinimui naudojami rodikliai ir pirkimų vykdytojų organizacijose vykdomų pirkimų efektyvumui matuoti rekomenduojami rodikliai.

Pagrindinis valstybės viešųjų pirkimų sistemos tikslas – racionaliai naudoti viešąsias lėšas. Viešųjų pirkimų sistemos vertinimas padeda nustatyti stipriąsias ir silpnąsias jos puses, pasirinkti tinkamas tobulinimo priemones. Vertinimo rodikliai leidžia įvertinti viešųjų pirkimų sistemos veiksmingumą, efektyvumą ir viešųjų lėšų sutaupymą, o jų stebėsena padeda priimti strateginius sprendimus viešųjų pirkimų srityje.

Kiekvienas pirkimas – viešųjų pirkimų sistemos dalis, todėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas, vertinant viešųjų pirkimų efektyvumą, turėtų būti pradedamas nuo pavienių pirkimų, atskirų pirkimų segmentų, baigiant visos viešųjų pirkimų sistemos vertinimu, įvairiais lygmenimis ir pjūviais.

Tarnyba rekomenduoja pirkimų vykdytojams planuojant, vykdant viešuosius pirkimus, atlikti ne tik savo organizacijoje vykdomų viešųjų pirkimų rodiklių stebėseną, bet stebėti ir šalyje naudojamų pagrindinių viešųjų pirkimų sistemos vertinimo rodiklių reikšmių dinamiką bei siekti šaliai numatytų rodiklių reikšmių /  tendencijų savo organizacijos viešuosiuose pirkimuose.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Back to top button