Teismai

ESTT: tik išimtiniais atvejais policijos pareigūnų filmavimas ir vaizdo įrašo paskelbimas „Youtube“ yra žurnalistikos veikla ir nepažeidžia asmenų privatumo

ES Teisingumo Teismas (ESTT)T vasario 14 d. paskelbė prejudicinį sprendimą dėl 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo taikymo srities, tačiau sprendimas svarbus ir taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Būdamas valstybės policijos nuovados patalpose latvis S. Buivids nufilmavo, kaip iš jo buvo imami parodymai administracinio nusižengimo byloje. Taip parengtą vaizdo įrašą, kuriame nufilmuoti policijos darbuotojai ir tai, ką jie veikia nuovadoje, S. Buivids paskelbė interneto svetainėje Youtube. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija konstatavo, kad S. Buivids pažeidė Latvijos Duomenų apsaugos įstatymą, nes policijos darbuotojams, kaip duomenų subjektams, nepateikė šioje teisės nuostatoje nurodytos informacijos apie numatytą jų asmens duomenų tvarkymo tikslą. Informacijos apie aptariamo vaizdo įrašo sukūrimo ir įkėlimo į interneto svetainę tikslą S. Buivids nepateikė ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; ši informacija galėtų įrodyti, kad siekiamas tikslas atitiko Duomenų apsaugos įstatymą. Todėl Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pareikalavo iš S. Buivids užtikrinti, kad šis vaizdo įrašas būtų pašalintas.

ESTT išaiškino, kad policijos nuovadoje parodymus imančių policijos darbuotojų filmavimas ir taip parengto vaizdo įrašo paskelbimas interneto svetainėje, kurioje naudotojai gali įkelti, žiūrėti vaizdo įrašus ir jais dalytis, patenka į šios direktyvos taikymo sritį. Policijos nuovadoje parodymus imančių policijos darbuotojų filmavimą ir taip parengto vaizdo įrašo paskelbimą interneto svetainėje, kurioje naudotojai gali įkelti, žiūrėti vaizdo įrašus ir jais dalytis, galima laikyti asmens duomenų tvarkymu tik žurnalistiniais sumetimais, kaip tai suprantama pagal direktyvą, jei iš minėto vaizdo įrašo aišku, kad vienintelis jo parengimo ir paskelbimo tikslas – atskleisti visuomenei informaciją, nuomones arba idėjas, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Negalima teigti, kad bet kokia internete paskelbta informacija, kurioje yra asmens duomenų, patenka į sąvoką „žurnalistikos veikla“ ir todėl jai taikomos išimtys ir nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos Direktyvos 95/46 9 straipsnyje. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar iš aptariamo vaizdo įrašo matyti, kad jis parengtas ir paskelbtas siekiant vienintelio tikslo: skleisti visuomenei informaciją, nuomones ar idėjas.

Back to top button