InstitucijosMinisterija

Vyriausybė pritarė iniciatyvai įtvirtinti vieningą teisėkūros standartą

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai, kuria siekiama veiksmingiau įtraukti nevyriausybines organizacijas ir plačią visuomenę į teisėkūros procesus rengiant, svarstant ir priimant ne tik Seimo ir Vyriausybės lygmens, bet ir ministerijų bei kitų Vyriausybei pavaldžių institucijų ir įstaigų priimamus teisės aktus. 

Šiuo metu dalis institucijų su visuomene konsultuojasi gana formaliai, įtraukimo procesai nėra pakankamai planingi ir veiksmingi, o tai lemia mažėjantį visuomenės įsitraukimą.

Teisingumo ministerija, siekdama įtraukesnio konsultavimosi su visuomene proceso, taip pat – reaguodama į nevyriausybinio sektoriaus rodomą susirūpinimą, inicijavo vieningų teisės aktų priėmimo taisyklių visoms ministerijoms, Vyriausybei pavaldžioms ir atskaitingoms institucijoms, pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, įtvirtinimą.

Numatoma, kad šiuo metu Vyriausybės teisėkūroje naudojamas teisėkūros standartas bus taikomas ir žemesnio lygmens teisės aktams.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, visuomenės įtraukimas į teisėkūrą yra ne tik esminė atviro proceso dalis, bet ir svarbi sąlyga teisėkūros tvarumui, kokybei užtikrinti, todėl vieningo teisėkūros standarto įtvirtinimas prisidės prie demokratijos procesų plėtros.
 
Pagal naująjį reglamentavimą, į konsultavimosi su visuomene procesą numatoma pasitelkti ne tik Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), bet ir kitas – visuomenei patrauklesnes ir prieinamesnes, formas. Teisės aktai turės būti skelbiami TAIS ne tik tada, kai reikės derinti su valstybės institucijomis, bet visais atvejais tam, kad visuomenė galėtų sureaguoti ir pasisakyti.
 
Numatoma, kad minimalūs teisės aktų projektų derinimo terminai bus pakankami, vienodi ir iš anksto žinomi. Siūlymus ar pastabas pateikę subjektai, nepriklausomai nuo to, kam jie atstovauja, turės būti realiai įtraukiami į pastabų vertinimą ir aptarimą.
 
Ketinama įtvirtinti reikalavimą, kad neliktų nei vienos neįvertintos pastabos, o visi neatsižvelgimo į pastabas motyvai būtų paviešinti.
 
Tikimasi, kad šie siūlymai įgalins pilietinės visuomenės atstovus ir nevyriausybines organizacijas veiksmingiau dalyvauti teisėkūros procese, efektyviau įsitraukti rengiant, svarstant ir priimant ne tik Seimo ar Vyriausybės, bet ir žemesnio lygmens teisės aktus. 

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button