Nr. 115 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Bakanauskas. LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNYJE PATEIKTOS PATRONUOJANČIOS IR DUKTERINĖS BENDROVĖS SAMPRATOS ANALIZĖ

Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateikta patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas bendrovių tarpusavio ryšys, kontrolės koncepcija, įvertinama patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata Europos modelinio bendrovių akto kontekste.

Close
Close