Institucijos

Nuo šiol taikomos papildomos taisyklės vaistų saugumui užtikrinti

Vaistų klastojimas jau seniai kelia rimtą grėsmę ES visuomenės sveikatai. Nuo vasario 9 dienos pradėtos taikyti naujos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas ES parduodamų receptinių vaistų saugumas. Nuo šiol gamintojai turi ant receptinių vaistų pakuotės teikti 2D brūkšninį kodą ir apsauginį įtaisą. O vaistinės (įskaitant internetines vaistines) ir ligoninės turi tikrinti pacientams išduodamų vaistų autentiškumą. Tai paskutinis žingsnis įgyvendinant 2011 m. priimtą Falsifikuotų vaistų direktyvą, kuria siekiama užtikrinti ES parduodamų vaistų saugumą ir kokybę.

Iki šios dienos pagaminti ir į rinką patekę vaistai, kuriems dar netaikomi dabartiniai saugumo reikalavimai, galės likti rinkoje iki jų galiojimo pabaigos datos. Pagal naująją visos vaistų tiekimo grandinės ištisinio tikrinimo sistemą bus reikalaujama, kad įgalioti asmenys (visų pirma vaistinės ir ligoninės) visoje tiekimo grandinėje tikrintų vaistų autentiškumą. Naudodamosi naująja sistema, valstybės narės galės geriau identifikuoti pavienius vaistus, ypač jei būtų nustatyta susirūpinimą keliančių atvejų.

Falsifikuoti vaistai yra padirbti vaistai, kurie atrodo kaip tikri registruoti vaistai. Falsifikuotuose vaistuose gali būti sudedamųjų dalių, įskaitant veikliąsias medžiagas, kurių kokybė prasta arba dozė netinkama – per didelė arba per maža. Jie gali kelti didelę grėsmę sveikatai, nes nebuvo atliktas būtinas jų kokybės, saugos ir veiksmingumo vertinimas, kaip reikalaujama pagal ES autorizacijos procedūrą.

 

 

Raktažodžiai
Close
Close