Institucijos

EP pritarė skaidresnėms trumpalaikės nuomos taisyklėms

Europarlamentarai balsavo už naujas ES taisykles, kuriomis siekiama įvertinti trumpalaikės nuomos mastą ir padėti užtikrinti patikimesnę šios nuomos rinką.

Naujosios taisyklės nustato duomenų apie trumpalaikės nuomos paslaugas rinkimo ir dalinimosi reikalavimus. Jomis siekiama paskatinti skaidresnę ir atsakingesnę minėtos nuomos rinką ES ir kartu apsaugoti vartotojus nuo netikrų nuomos skelbimų.

Internetinės platformos, kurios tarpininkauja teikiant trumpalaikės nuomos paslaugas, turės dalintis su atsakingomis valstybinėmis institucijomis duomenimis apie būstą siūlančių šeimininkų registraciją. Platformoms nustatoma pareiga užtikrinti šios informacijos tikslumą, patikimumą ir matomumą. Tai turėtų padėti lengvai identifikuoti nuomos paslaugas teikiančius asmenis ir esant reikalui stabdyti jų veiklą, paprašyti platformų pašalinti skelbimus ar bausti taisykles pažeidžiančius šeimininkus.

ES valstybės turės sukurti vieną bendrą skaitmeninę prieigą, kurioje kiekvieną mėnesį platformos galėtų dalintis reikiamais duomenimis, pavyzdžiui, apie išnuomotų naktų ar apsistojusių svečių skaičių, būsto adresą, verslo registracijos numerį ar nuomos interneto svetainę.

Plečiantis nuomos platformų (AirbnbBookingExpedia ar TripAdvisor) verslui, didėja ir trumpalaikės nuomos pasiūla. Ji sudaro ketvirtadalį viso turistams skirto būsto ES. Nors šis verslas yra naudingas būstą siūlantiems šeimininkams, turistams ir regionams, tačiau, pasak kai kurių specialistų, dėl šių paslaugų priežiūros stokos auga jų kaina, vietos gyventojai išstūmiami į kitus rajonus, atsiranda nesąžininga konkurencija.

Europos Parlamento informacija

Back to top button