T. 126 (2023)

Jevgenij Machovenko. VYRIAUSIOJO LIETUVOS TRIBUNOLO PRAKTIKA TAIKANT VIETINIUS PAPROČIUS VALSTIEČIŲ PAVELDĖJIMO BYLOSE

Šiame straipsnyje nagrinėjami XX a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių Vyriausiojo Lietuvos tribunolo kasaciniai sprendimai valstiečių paveldėjimo bylose. Autoriai siekia apibūdinti vietinių papročių taikymo teismų praktiką; nustatyti, Vyriausiasis Lietuvos tribunolas siekė išplėsti ar susiaurinti vietos papročių taikymo sritį. Naudojami Rusijos imperijos ir atkurtos Lietuvos valstybės teisės aktai, Vyriausiojo Lietuvos tribunolo kasaciniai sprendimai, mokslininkų darbai.

Back to top button