T. 126 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

Pranas Kuconis. „SPECIALUSIS LIUDYTOJAS“ BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Straipsnyje aptariamos „specialiojo liudytojo“ institutą įtvirtinusių normų sukūrimo priežastys ir istorija, analizuojamas šio instituto turinys, nurodomos kai kurios teisinio reguliavimo ir jo taikymo problemos bei siūlomi jų sprendimo būdai.

Back to top button