Nr. 114 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Pūraitė-Andrikienė. LIETUVOS INDIVIDUALAUS KONSTITUCINIO SKUNDO MODELIO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ordinarinės teisės aktuose įtvirtinti konstitucinio skundo modelio elementai: individualaus konstitucinio skundo objektai; subjektai, turintys teisę kreiptis su individualiu konstituciniu skundu, ir individualių konstitucinių skundų srautą mažinantys filtrai. Straipsniu siekiama išanalizuoti šiuos elementus reglamentuojantį teisinį reguliavimą ir atskleisti jo privalumus ir trūkumus.

Back to top button