Ministerija

Daugiau galimybių administracinius ginčus spręsti taikiai

Administraciniuose ginčuose šalys bus kviečiamos dažniau ieškoti taikaus susitarimo variantų ir taupyti laiką bei lėšas. Šiandien Seimas priėmė įstatymų pataisas, išplečiančias mediacijos taikymą, kai skundas nagrinėjamas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ar administraciniame teisme.

„Gana dažnai tarp šalių kilusius ginčus galima išspręsti be teismo pagalbos – abiem pusėms susėdus prie stalo ir ieškant abi puses tenkinančio susitarimo. Išplėtus galimybę administracinius ginčus spręsti mediacijos būdu, greičiau bus rastas bendras sutarimas, taupomos ir privačių asmenų ir valstybės biudžeto lėšos“, – teigia teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Ministras pažymi, kad skirtingai negu šeimos ginčuose, administracinėse bylose mediacija nebus privaloma – taikoma tik šalių prašymu ar sutikimu. Pavyzdžiui, bus galima tartis ginčuose dėl žalos atlyginimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ar rinkliavų išieškojimo ir kituose.

Neteisminę mediaciją Lietuvos administracinių ginčų komisijoje vykdys šios komisijos narys, turintis mediatoriaus kvalifikaciją  ir įrašytas į Mediatorių sąrašą. Teisminę administracinių ginčų mediaciją vykdytų ne tik teisėjai, kaip dabar nustatyta, bet ir mediatoriai, įtraukti į Mediatorių sąrašą.

Priimti įstatymų pakeitimai dėl mediacijos administraciniuose ginčuose įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.

Patobulinta neprivalomos mediacijos tvarka visose civilinėse bylose jau taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d., o nuo 2020 m. pradžios – privaloma mediacija yra šeimos ginčų bylose.

LR teisingumo ministerijos informacija

Back to top button